Πολιτικό Ήθος


Βιώνουμε καθημερινά πρωτίστως μέσω ΜΜΕ ένα συνεχόμενο παραλήρημα των πολιτικών. Οι πολίτες είναι ο αποδέκτες του κάθε παραληρήματος το οποίο αναμασάνε δυστυχώς σιωπηρά μιας και ήδη έκαναν την επιλογή τους δίνοντας την ψήφο τους σε πολιτικούς που θεωρούσαν πως διακατέχονταν από ήθος.

Διαχρονικά η ιστορία έδειξε πως η πολιτική διαφθορά πάντα υπήρχε από ένα μέρος της πολιτικής ζωής του τόπου. Μια μερίδα των πολιτικών εκμεταλλεύεται καταστάσεις όπως η αναξιοκρατία στις προσφορές του δημοσίου, η θέσπιση νομοθετημάτων ως προς το δικό τους όφελος, προμήθειες από παράνομες δραστηριότητες, τοποθέτηση δικών τους ατόμων σε θέσεις κλειδιά. Δεν είναι και άγνωστο ότι πολλές φορές στο οικονομικό κομμάτι, χρησιμοποιούν άτομα της οικογένειας τους για προσωπικό όφελος ούτως ώστε να μην φαίνεται το όνομα τους. 

Πόσοι άραγε από τους πολιτικούς σήμερα μπορούν να πουν πως δεν έχουν κάνει έστω κάτι από τα πιο πάνω και να πουν ξεκάθαρα ότι αποφασίζουν χωρίς να προσδοκούν οικονομικό ή άλλο όφελος?  

Συνεπώς όπως είπε ένας άγνωστος : " Εκείνοι που κατ΄εξοχήν ηθικολογούν είναι οι πιο ανήθικοι, και εκείνοι που ακατάπαυστα δικαιολογούν είναι οι πιο άδικοι" Αυτό θεωρώ πως ισχύει για τους πολιτικούς.

Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το παραλήρημα της πολιτικής διαφθοράς. Η κοινωνία χρειάζεται άτομα με ηθική παρρησία, εντιμότητα και σεβασμό ως προς τους πολίτες.  Η χώρα για να βγει από την οικονομική κρίση αλλά και από την κρίση των αξιών, πρέπει να αποβάλει αυτά τα πολιτικά αποβράσματα από την εξουσία. Μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα σωτηρίας για τον τόπο! 
Comments