Διεθνής Μετανάστευση


Η Διεθνής Μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα του εικοστού πρώτου αιώνα. Δεν υπάρχει έστω μια χώρα που να μην επηρεάζεται από τη διεθνή μετανάστευση. Ορισμένοι μετανάστες έρχονται για προσωρινή διαμονη, κάποιοι άλλοι γίνονται δεκτοί για μόνιμη κατοικία ή παραμένουν για όλη σχεδόν τη ζωή τους στη χώρα εισδοχής, παρά τις αρχικές προθέσεις τους. Αρκετοί που εργάζονται, συντηρούν ολόκληρες οικογένειες μέσω των εμβασμάτων που στέλνουν στο σπίτι τους στη χώρα προέλευσης. Οι μετανάστες έρχονται είτε για να εργαστούν, να σπουδάσουν, να μάθουν για νέες κουλτούρες και κοινωνίες και κάποιοι άλλοι οι οποίοι αποτελούν τη μερίδα μεταναστών - προσφύγων, να προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία και τον πόλεμο στη χώρα τους, κάτι το οποίο παρακολοθούμε συχνά αυτές τις μέρες από τα ΜΜΕ. Πολλοί πρόσφυγες, συνήθως μέσω παράνομων οδών στην προσπάθεια τους για ένα καλύτερο αύριο, γίνονται θύματα, όπου πνίγονται στις θάλασσες. Και όσοι επιβιώνουν ζητούν άσυλο στη χώρα εισδοχής.

Η διεθνής μετανάστευση είναι πιθανόν να αυξηθεί σε μέγεθος κατά τα επόμενα έτη. Μερικοί παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση αυτή είναι : 

  • Οικονομικά συμφέροντα πολυεθνικών επιχειρήσεων : Οι συγκεκριμένες εταιρείες επιδιώκουν την εισαγωγή ξένων εργατών για να καλύψουν θέσεις ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορους τομείς αλλά κυρίως επιδιώκουν φθηνό εργατικό δυναμικό. 
  • Γεωπολιτικά συμφέροντα και ασφάλεια : Σε μια εποχή τρομοκρατίας, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και η εμπορία προσώπων αποτελεί πρόκληση για όλες τις κυβερνήσεις και απαιτεί τη συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών για την πρόληψη της κίνησης των ατόμων που απειλούν την ασφάλεια και εξάλειψης παράνομων οδών διακίνησης. 
  • Η τεχνολογική καινοτομία, η οποία υποστηρίζει τη μετανάστευση και διευκολύνει τη συνεργασία : Τα ταξίδια και οι τηλεπικοινωνίες είναι πλέον φθηνότερα από ποτέ, αυξάνοντας την πιθανότητα μεγαλύτερων αποστάσεων από τους μετανάστες, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να διατηρούν επαφή με τις οικογένειες στην πατρίδα τους. 
  • Κλιματική αλλαγή : Μελλοντικά, εάν τα σενάρια της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, χειροτερέψουν, τότε πολύ πιθανόν να δημιουργηθεί μια άλλου είδους μετανάστευση που θα προέρχεται από την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής. 
Να σημειωθεί ότι όσον αφορά την Κύπρο, το μεγαλύτερο ποσοστό Κυπρίων μεταναστών, εκτός Κύπρου παρατηρήθηκε κυρίως κατά τη δεκαετια του 50 καθώς επίσης και μετα τον πόλεμο του 1974. Οι χώρες προορισμού των Κύπριων μεταναστών ήταν κυρίως η Αγγλία, η Αυστραλία , και οι Η.Π.Α. Οι κυριότεροι λόγοι ήταν για να βρουν εργασία και να δημιουργήσουν μια καλύτερη τύχη. Πολλές οικογένειες Κύπριων μεταναστών έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό. 

Λόγω των διαφορετικών μορφών της διεθνούς μετανάστευσης είναι αναγκαία η συμμετοχή όλων των χωρών ως προς την αλληλοενημέρωση καθώς επίσης και στην παροχή βοήθειας στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβληματα, φυσικές καταστροφές και πολέμους. 

Comments